BAREVNÁ ANGLIČTINA ​

 

Lekce probíhají v malé skupině pro 5 dětí.

 

Kurz určen pro samostatné děti od 4 let. Učíme nenásilnou a hravou formou. Děti učíme cizímu jazyku formou písniček, her, říkanek. Díky tomu zaujmeme jejich pozornost a děti si ani neuvědomují, že se učí slovní zásobě (barvy, zvířata, počty). 

 

V lekcích se pracuje s obrázky a pracovními listy. Ty si děti nosí domů, aby mohly jazyk procvičovat i s rodiči. 

 

Jedna lekce trvá 30 minut, což je přimeřená délka pozornosti u dětí tohoto věku. 

 

 

 

Lekce probíhají ve stejných prostorech, jako cvičení. Na ulici Chopinova 103/7, Havířov.