AKTUÁLNÍ ROZPIS CVIČENÍ


 

CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI

 

Děti jsou rozděleny podle věku a motorických dovedností. Cvičit mohou děti od 4 měsíce do 6 let. 

 

Během lekcí cvičí děti na podložkách, hrají s různými pomůckami, např. overbally, balančními podložkami. Každá hodina rodičů s dětmi je doprovázená hrou, veselými říkánkami a písničkami nebo hrou na hudební nástroje. Obohacujeme tak slovní zásobu dětí. 

 

Cvičení rodičů s dětmi má za úkol motivovat dítě, aby cvičení bylo pro dítě příjemnou činností. Kromě pohybu a zajímavých pomůcek si užijí společnou hru a blízkost se svými rodiči a vrstevníky. Děti se pak lépe řadí do kolektivu ve školce, ale i na hřišti. 

 

Od září 2017 se cvičí se v úzké skupině dětí s rodinnou atmosférou v novém prostoru, který příjemně působí na děti.  Kapacita kurzu je  8 dětí. V novém prostoru bude lepší zázemí a atmosféra.  

 

Lekce trvají 45 minut + 15 minut na odpočinek a volnou zábavu, převlékání v šatnách. 

 

 

JAK CVIČENÍ PROBÍHÁ

Děti jsou rozděleny do následujících kategorií, ve kterých se ještě rozdělují do skupinek dle věku a psychomotorického vývoje, ve kterém se nacházejí.

 

PRO DĚTI OD 4 MĚSÍCŮ DO 1 ROKU

Cvičení pro nejmenší je přizpůsobené psychomotorickému vývoji dítěte, zlepšuje koordinaci vede děti k uvědomování vlastního těla. Maminkám ukáže, jak s dítětem mohou cvičit doma, a tak podpořit jeho zdravý vývoj. Program se uzpůsobuje dle momentálních možností a nálady dětí. Lekce prokládáme cvičením pro maminky, posilováním problémových partií s využití váhy dítěte. 

 

Nabízíme také cvičení primárně určené pro maminky a jejich navrácení předporodní kondice. Dvakrát týdně v dopoledních hodinách provozujeme cvičení pro maminky. Cílem lekce je si zacvičit za přítomnosti dítěte a  posilovat s jeho váhou těla. Tím se stává cvičení zábavou pro děti i maminku.

 

Fit mami - pondělí 11:15 - 12:15 a pátek 9:15 - 10:15

 

PRO DĚTI OD 1 ROKU DO 3 LET

V lekcích zařazujeme hodně aktivní činnosti, během kterých děti běhají, závodí, přelezávají, překonávají postavené dráhy, přenášejí hračky, prolézají tunel, bubnují, rozlišují barvy, učí se kotrmelcům, válejí sudy a spoustu dalších zábavných činností. Poznávají tak nové přátele a mnohdy i maminky. Lekce začínají i končí stejnými cviky, aby děti sami poznali, že se blíží konec a dokázali se sklidnit a bezproblému odejít z hry. 

 

SAMOSTATNÉ CVIČENÍ DĚTÍ

Je určené  pro děti od 3,5 - 4 let. V lekcích nejsou přítomni rodiče. Délka jedné lekce je 45 minut.

 

Lekce jsou zaměřeny na všeobecnou pohybovou průpravu a základ pro další sportovní činnosti. Zaměřujeme se na rozvoj koordinačních a akcereakčních schopností. Děti rozvíjí mezisvalovou koordinaci, držení těla a utváří si pohybovým návyky, které jsou hlavím pylířem motoriky (skok, běh, plazení, chůze). 

 

Snažíme se,  aby děti činnosti zaujaly. Proto do lekcí zařazujeme pohybové hry, tanečky, hry s míčem.  Učíme formou nápodoby. V lekcích pracujeme s rozmanitou škálou nářadí, tak aby lekce byly pestré a zábavné. Pomocí říkanek a písniček rozvíjíme v dětech rytmizaci pohybu. 

 

KDY A KDE CVIČÍME?

Cvičíme v nově zrekonstruované tělocvičně v centru Havířova na adrese Chopinova 103/7. Vchod do tělocvičny najdete za rohem z ulice Na Nábřeží. Chopinova ulice je pouze číslo popisné. 

 

VÝZNAM CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI

 • • Pohyb je jednou ze základních potřeb dětí. Spontánní pohybový režim i cílené pohybové aktivity v raném období vývoje mají vliv na modelaci kostí i aktivitu jednotlivých svalových skupin každého dítěte

 • • Cíleným cvičením můžete podpořit správné držení těla i koordinaci pohybů dítěte.

 •  

 • • Působí kladně na citové naladění dětí. Mají radost ze cvičení, po úspěšném zvládnutí cviku nabývá pocitu sebevědomí.

 •  

 • • Radost ze společné aktivity s dalšími dětmi za bezpečné přítomnosti rodičů.

 •  

 • • Cvičením v kolektivu se dítěti formují i jeho charakterové vlastnosti. Učí se přizpůsobovat se kolektivu, ohleduplnosti, nemůže uplatňovat stále jen sebe, ale musí dát možnost seberealizace i jiným dětem.

 •  

 • • Podporuje i aktivitu psychickou a napomáhá rozvíjet poznávací procesy (dítě se seznamuje s různými náčiními, učí se orientaci v prostoru, trénuje délku   soustředění)

 •  

 • • Pomáhá rozšiřovat slovní zásobu dětí

 

 

CO SI VZÍT S SEBOU?

Děti do jednoho roku - body, tepláčky, ponožky 

Starší děti- tričko, tepláky, ponožky s protiskluzem nebo bačkůrky

Rodiče - pohodlné oblečení, čistou obuv nebo ponožky