NAVŠTIVTE KURZY PLAVÁNÍ  PRO DĚTI OD 6 MĚSICŮ DO 8 LET  V HAVÍŘOVĚ

 

Hlavním cílem našich kurzů plavání je vybudovat u dětí kladný vztah k vodě. Naučit se potápění, základům plavání, záchraným polohám. 

 

Snažíme se vytvořit příjemné chvíle strávené hraním a učením ve vodě. Okamžiky doprovázené spokojenými a usměvavými dětmi jsou odměnou pro rodiče. 

 

Každou lekci plavání si děti hravou formou zacvičí, zadovádí a naučí se novým plaveckým dovednostem. V našich lekcích se rodiče aktivně učastní lekcí. Spolu s dětmi se potápějí, protože nápodoba je tím nejlepším způsobem k učení dětí. 

 

Plaveme ve skupinkách osmi až desetí dětí, délka lekce je 30 minut. Jedno kurzovné má 10 lekcí/ týdnů. Poté děti přecházejí do dalšího kurzovného. 

 

Jako jeden z mála bazénu v okolí máme schválený bazén pro plavání kojenců od 6 měsíců. Voda se čistí UV lampou. Tento způsob je šetrnější k dětskému organismu. UV záření spolehlivě usmrcuje mikroorganizmy, rozkládá organické sloučeniny a eliminuje vznik vázaného chlóru na minimum. 

 

ČÍM JE PLAVÁNÍ BATOLAT PŘÍNOSNÉ?

 • plavání rodičů s dětmi je jedinná pohybová aktivita od šestinedělí
 • kurzy pomáhají psychomotorickému rozvoji dítěte
 • má kladný vliv na zdraví, otužování, dýchání, trávení a spánek dítěte 
 • stimulující efekt na zvýšení koncentrace, pozornosti a vnímacích schopností u malých dětí ve vodě
 • utužuje vztah a důvěru mezi rodičem a dítětem

 

 

ČEMU DĚTI NAUČÍME?

NEJMENŠÍ DĚTI OD 6 MĚSÍCŮ

 • bezpečný pohyb ve vodě
 • seznámení s vodním prostředím
 • naučit se potápět a zatajovat dech
 • posílí důvěru mezi rodičem a dítětem

 

PŘEDŠKOLÁCI

 • nebát se pobytu ve vodě
 • naučí se základním plaveckým pohybům a dovednostem
 • osvojí si správné dýchání
 • orientovat se pod vodou 
 • připravíme je na samotné plavání

 

ŠKOLÁCI

 • naučí se plavat tak, aby mohli plavat bez pomůce ve vodě, ve které nedosáhnou na dno.
 • zvládnou plavecké styly
 • budou si umět poradit v nečekaných situacích u vody

 

 

PŘEDŠKOLÁCI OD 3 LET 

Děti jsou v tomto věku schopny se sami pohybovat ve vodě bez rodičů. Většinou se děti osamostatňují po 4 roce. Přesun do samostatných lekcí mohou rodiče konzultovat s instruktorkou. Nebo se řídí vlastním dojmem z  dovedností dítěte ve vodě. Rodiče mohou být přítomni u bazénu, pokud je to pro dítě přínosné. 

 

Cílem těchto lekcí je naučit se hravou formou základním plavecký způsobům, jako je splívání na bříšku a zádech a jednotlivé plavecké styly. Děti získávají větší jistotu a orientaci pod vodou. Kromě plaveckých dovedností se děti naučí osamostatnění a jsou vedeni k týmové spolupráci. 

 

Každá lekce trvá 40 minut, vedou jí dvě instruktorky.  Začátkem lekce je rozcvička a končí se volnou zábavou. 

 

 

ZDOKONALOVACÍ PLAVÁNÍ NA BAZÉNĚ V HAVÍŘOVĚ-ŠUMBARKU OD 7 LET

V těchto lekcí se trénuje správné provedení plaveckých stylů. Včetně dýchání, skoku do vody, lovení a výdrž ve vodě. Děti by měli zvládat plavání bez přítomnosti rodičů a ovládat základní plavecké styly. Většinou je vhodné, aby do zdokonalovací skupiny přešly ze skupiny pro předškoláky. 

 

DOSPĚLÍ NEPLAVCI

Nejen vaše děti, ale i vás naučíme plavat. Naše lektorka Radka s vámi probere vaše plavecké dovednosti. Odbourá případný strach a naučí vás plavat v jakémkoliv věku. Tak, aby jste se už nikdy necítili znevýhodněně, že neumíte plavat. 

 

Lekce probíhají v soukromí. Nejedná se o kurzovné, ale individuální lekce postavené na míru.